Dendros

Profesjonalne usługi szkoleniowe z zakresu ochrony środowiska (przeprowadzanie i organizowanie konferencji, szkoleń, seminariów itp.)


Address details:

Str. Osinowa 8a/11
61-451 Poznań, Polska


Opis działalności

Dendros – konferencje i szkolenia jest firmą świadczącą profesjonalne usługi szkoleniowe z zakresu ochrony środowiska (przeprowadzanie i organizowanie konferencji, szkoleń, seminariów itp.).

Tematyka szkoleń obejmuje między innymi:
• zarządzanie zielenią miejską,
• zieleń przydrożną i autostradową,
• gospodarkę odpadami i opakowaniami,
• ocenę oddziaływania na środowisko,
• gospodarkę wodno – ściekową,
• ADR, GHS, karty charakterystyki,
• zielony PR,
• ISO 14001, EMAS,
• obowiązki przedsiębiorców w zakresie ochrony środowiska,
• zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
• baterie i akumulatory,
• zamówienia publiczne.

Nasze szkolenia cechuje wysoka jakość - zarówno pod względem merytorycznym, jak i organizacyjnym. Współpracujemy z wykładowcami posiadającymi wysokie kwalifikacje, praktyczną wiedzę oraz doświadczenie. Podczas szkoleń Uczestnikom wskazujemy możliwości wykorzystania nabytej wiedzy w życiu zawodowym. Otrzymują oni ponadto skrypt z materiałami ze szkolenia, który ułatwia im przypominanie sobie i utrwalanie nabytej wiedzy oraz zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.