A.S. Messe Consulting Sp. z o.o.

Wyłączny przedstawiciel na Polskę spółek targowych Messe Düsseldorf GbmH, Messe Düsseldorf Asia, Messe Düsseldorf China


Address details:

Str. Kazachska 1/57
02-999 Warszawa, Polska


Opis działalności

Jesteśmy wyłącznym przedstawicielem na Polskę spółek targowych Messe Düsseldorf GmbH, Messe Düsseldorf Asia oraz Messe Düsseldorf China: (więcej szczegółów na stronie internetowej www.as-messe.pl). Obsługujemy zagraniczne i krajowe projekty targowe. Opracowujemy i realizujemy akcje promocyjne oraz działania z zakresu PR. Zajmujemy się również reklamą i poligrafią. Projektujemy, budujemy i aranżujemy stoiska targowe. Dokonujemy tłumaczeń językowych niemiecki/polski-polski/niemiecki (w tym specjalistycznych, branżowych).