Lectio Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością

Windykacja należności, wywiad gospodarczy.

Kontaktangaben:
Straße Sycowska 10B 3
Polen, 51-319 Wrocław

Opis działalności

Prowadzę windykację polubowną, a także zajmuje się sprawami po bezskutecznych egzekucjach komorniczych, sprawami przedawnionymi oraz trudnymi (upadłość spółki, restrukturyzacja ect.).

Przed przyjęciem każdej sprawy przeprowadzam analizę wypłacalności dłużnika, by nie narażać swoich Klientów na dodatkowe koszty i stratę czasu związaną z bezskuteczną windykacją.