Amiblu Poland Sp. z o.o.

Produkcja systemów rurowych GRP


Контактные данные:

улица Koksownicza 11
41-300 Dąbrowa Górnicza, Polska


Opis działalności

HOBAS produkuje systemy rurowe do dostarczania wody pitnej, nawadniania terenów, transportu ścieków, odwadniania dróg, tuneli i mostów, doprowadzania i odprowadzania wody z zakładów przemysłowych oraz do produkcji zielonej energii.Firma oferuje klientom usługi i wsparcie, poczynając od wymiarowania i wytyczania tras rurociągów, po kalkulacje oraz konsultacje na placu budowy.