PWR plastic waste recycling to oil

plastic to oil,olej opałowy,KTSF,Olej napędowy, PE, PP,HDPE,LDPE,


Address details:

Str. Mikušovská cesta 5454
Slovakia, 984 01 LucenecNasza firma PWR – plastic waste recycling a.s.
 została stworzona na skutek rosnącego
problemu zanieczyszczenia środowiska odpadami plastikowymi, które do tej pory
nie znalazły zastosowania w procesie recyklingu. Surowcami do tego procesu są
głównie poliolefiny, takie jak: polietylen (PE) i polipropylen (PP). Podstawowa
instalacja składa się z 6 reaktorów o wydajności 10 000 ton wsadu uzyskując 7
000 Ton oleju opałowego rocznie. Produktem finalnym procesu katalitycznej
transformacji zachodzącej w instalacji jest pełnowartościowy olej opałowy,
znajdujący szerokie zastosowanie  przemyśle, służy jako paliwo do
piecy stosowanych w gospodarstwach domowych jak również może być traktowany
jako półprodukt w dalszym procesie rafineryjnym.

 

 

Obecnie oferujemy do sprzedaży:

1.     Olej ciężki jest to półprodukt procesu frakcja KTS-F Komponent
Tworzyw Sztucznych szeroka frakcja węglowodorowa KTSF, kod CN: 27101999(olej opałowy do
procesu specyficznego)-­‐przeznaczony do dalszego przetwarzania

2.     Olej napędowy
               

do celów grzewczych, kod
CN:27101943, 27101962, produkt znakowany i barwiony przeznaczony do
sprzedaży do celów opałowych

3.     Benzyna
rozpuszczalnikowa
,

kod CN:27101290,
stosowana jako rozpuszczalnik lub rozcieńczalnik w przemyśle farbiarskim,
lakierniczym itp.

 

Miesięczna produkcja 550
Mg.

Zapraszamy
do współpracy

Z wyrazami
szacunku